20, ఏప్రిల్ 2013, శనివారం

విజయ నగరం పత్రికలువిజయ నగరం నుండి వెలువడిన పత్రికలు ! 

రాజ యోగి               మాస పత్రిక                సంపాదకులు: గురజాడ శ్రీరామ మూర్తి 1885

తెలుగు హార్స్          ఆంగ్ల వార పత్రిక          సంపాదకుడు : కిళాంబి రామానుజాచార్యులు 1895

ఇండియన్ హెరాల్డ్                                     సంపాదకుడు : సి.వై.చింతామణి 1899

భారత మాత            మాస పత్రిక                సంపాదకులు : బి.వి.నాథ్ 1906

కామేశ్వరి               సారస్వత మాస పత్రిక   సంపాదకులు : పురాణం సూర్య నారాయణ తీర్థులు

కళలు                   సాహిత్య మాస పత్రిక      సంపాదకులు : బుర్రా శేషగిరిరావు 1920

ఙ్ఞాన దీపిక             పక్ష పత్రిక                     సంపాదకులు : మేడూరి శ్రీరామ మూర్తి 1923

నాటక కళ             మాస పత్రిక                  సంపాదకులు : మల్లాది విశ్వనాథ శర్మ 1923

కమ్మ                  మాస పత్రిక                    సంపాదకులు : బాబు కె.ఆర్. రాయ్ చౌదరి 1923

ఆర్య ప్రభ              ద్వివార సారస్వత పత్రిక    సంపాదకులు : దువ్వూరి జగన్నాథ శర్మ 1925

లలిత                  సారస్వత మాస పత్రిక        యువ జన సంఘం నిర్వహణ 1927

గంధర్వ               మాస పత్రిక                     సంపాదకుడు :  దువ్వూరి జగన్నాథ శర్మ 1929

కల్యాణి               సారస్వత మాస పత్రిక        సంపాదకుడు : గంటి సూర్య నారాయణ `932

మాతృ సేవ          వార పత్రిక                       సంపాదకుడు : పసుమర్తి వీర భద్ర స్వామి 1936

అడ్వైజర్              మాస పత్రిక                      సంపాదకుడు :కెరండాల్ శ్రీనివాస రావు 1937

విజయ               మాస పత్రిక                      సంపాదకుడు : కాకు పాటి కృష్ణ మూర్తి 1938

ఆంధ్ర మాత         మాస పత్రిక                     సంపాదకులు :ఆనవిల్లి ప్రకాశ రావు 1938

వందే మాతరం     వార పత్రిక సంపాదకులు :  కిళాంబి రంగాచార్యులు మరియు లంక సుందరం 1946

విజయి                వార పత్రిక                       సంపాదకుడు : గురజాడ సూర్య నారాయణ మూర్తి 1947

వాణి                   వార పత్రిక                       సంపాదకుడు : గురజాడ సూర్య నారాయణ మూర్తి 1948

విజయ వాణి        వార పత్రిక                       సంపాదకులు : శ్రీరంగం నారాయణ బాబు 1950

ప్రజా రథం            వార పత్రిక                      సంపాదకులు : భాట్టం శ్రీరామ మూర్తి 1965

ఇండియన్ ఎక్స్ ప్రెస్, ఆంధ్ర ప్రభ ల జిల్లా కార్యాలయం. 1984

ధర్మ బాణం          దిన పత్రి                       క సంపాదకులు ? 1989

విజయ నగరం టైమ్స్  దిన పత్రిక                సంపాదకులు :ఇ.వి.సురేష్ కుమార్ మరియు గెద్ద వర ప్రసాద్. 2002

శ్రీకళ                  ఆధ్యాత్మిక పక్ష పత్రిక       ప్రచురణ : సనాతన గురు కులం 2002

(వీటిలో ధర్మ బాణం, విజయ వాణి వంటి ఒకటో రెండో పత్రికలు నేడు వెలువడుతున్నాయి.)


                         (సేకరణ : శ్రీ పున్నమరాజు నాగేశ్వర రావు) 


సందేహమ్  :  ఈ టపాకీ, మీద ఉంచిన చిత్రానికీ సంబంధం ఏమిటయ్యా  వేడుక బ్లాగరూ ? నీకిది వాడుకా ?

జవాబు :       ఏం లేదు ,  ఊరికే ! నవ్వు కుంటూ చదివితే తల నెప్పి రాదని !