9, ఏప్రిల్ 2013, మంగళవారం

తెలుగులో బ్లాగు టపాలు రాసే వారికి గడుల బాధ ఇలా తొలిగి పోతుంది. మీరూ స్రయత్నించి చూడండి ...ఈ మధ్య తెలుగు బ్లాగర్లలో కొందరు ఒక వింత సమస్య ఎదుర్కొంటున్నామని అంటున్నారు. అదేమిటంటే, బ్లాగు టపా అంతా రాసి పోస్టు చేసాక, బ్లాగుని చూసినప్పుడు టపాలో పదాల మధ్య, అక్షరాల మీద చిన్న చిన్న నలుచదరపు గడులు ఏవో కనిపిస్తున్నాయి. . వీటిని తొలిగించడం ఎలాగో తెలియక తికమక పడుతున్నామని అంటున్నారు.


మన బ్లాగు టపాలో అలా కనిపించే అసహ్య కరమయిన గడులు రాకుండా ఉండాలంటే నాకు తోచిన ఒక ఉపాయం ఉంది. మీరూ ప్రయత్నించి చూడండి. చాలా సుళువైన మార్గం అది !ముందుగా పై చిత్రం చూడండి

పోస్టు చేయాలనుకుంటున్న మేటరుని పోస్తు చేయడానికి ముందు హైలైట్ చేయండి.

ఇప్పుడు ఆకృతీ కరణను తొలిగించండి అనే గుర్తు మీద క్లిక్ చేయండి ( ఈ గుర్తు చిత్రంలో ఎడమ నుండి ఐదోది. గమనించండి. ఇంగ్లీషు   టి   అక్షరంతో ఉంటుంది. )

ఇప్పటికీ మీ టపా హైలైట్ చేయ బడే ఉంటుంది.

ఇప్పుడు జంప్ బ్రేక్ తొలగించండి అనే దాని మీద క్లిక్ చేయండి. ( ఈ గుర్తు చిత్రంలో ఎడమ నుండి పదోది. గమనించండి. )

ఇంకేం ? ఇప్పుడు మీ టపాని మామ్మూలుగానే పోస్టు బటన్ నొక్కి పోస్టు చేయండి.

ఇప్పుడు డాష్ బోర్డు మూసి వేసి మీ బ్లాగు చూసుకోండి.

ఇంతకు ముందు కనిపించిన సెగ్గండ్డల్లాంటి గడులేవీ కనిపించవు.

మీరు హ్యాపీ ! అయితే, వెంటనే కామెంట్ పెట్టండి..