12, జనవరి 2010, మంగళవారం

అత్య(న)వసరం

కంఠం మీద కత్తి
ఎలుగెత్తి పాడ లేను.
ముంజేతికి బ్యాండేజీ
చెల రేగి వ్రాయ లేను

సిరా బుడ్డిలో సాలీడు
సిగరెట్టు నుసి రాల లేదు

అరెరే ! చిక్కులు పడిందయ్యా,
ఆలోచనల దారం !

2 వ్యాఖ్యలు:

simplesoul చెప్పారు...

బాగుందండీ.. ఆలోచనల దారం చిక్కులు పడడం!!! నకు నచ్చింది ఈ expression

webtelugu చెప్పారు...

Wats your rank in webtelugu topsites??

WEBTELUGU.COM the Telugu topsites directory

Hai friend add your blog/website to webtelugu.com and get more traffic for your site .Its a new telugu topsite directory .Your blog readers vote for your site also ... go and add your site herehttp://www.webtelugu.com/